Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Ngày Tám Tháng ba


Mừng ngày mồng tám tháng ba
Chị em phụ nữ thật là rạng danh
Toàn cầu vùng dậy đấu tranh
Lao động bình đẳng quyết dành tự do

Cuộc sống đảm bảo ấm no

Đôi tay phụ nữ chăm lo mọi bề
Từ thành thị đến thôn quê
Gái trai đất việt chẳng nề gian nan
Ngày xưa đánh giặc giữ làng
Hòa bình độc lập sẵn sàng tham gia
Đảm đang việc nước việc nhà
Hoàn thành nhiệm vụ thật là vẻ vang

Bác Hồ tặng tám chữ vàng
Trung Hậu, Bất Khuất, Đảm Đang, Anh Hùng
Đảm đang việc nước việc nhà
Việc thiện, việc tốt nở hoa muôn màu

Gia đình hạnh phúc bền lâu
Nước mạnh, dân giàu, xã hội văn minh.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn