Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Mẹ Suốt

Mẹ Suốt 
(Tố Hữu)

 

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn