Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Từ buổi gặp em

                                                   Bài thơ Bảo Lộc viết tặng             

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Trèo lên cây bưởi hái hoa“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân,
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?”

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn