Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Từ buổi gặp em

                                                   Bài thơ Bảo Lộc viết tặng             

.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn