Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thủ thuật blog

Cách sửa mã HTML để có thể đưa Ảnh động, Video, nhaccuatui vào Com và trả lời.

Thảo Nhi  lượm được bài này trên mạng, hôm nay mình post lên đây để các bạn tham khảo nhé


Cách sửa mã HTML để có thể đưa Ảnh động, Video, nhaccuatui vào Com và trả lời.
1-    Từ bảng điều khiển của Blog, nhấn vào hình tam giác ngược nhỏ ( ở giữa) rồi chọn “ Mẫu”. khi cửa sổ mẫu mở ra thì nhấn vào HTML để xuất hiện bảng mã.

2-    Nhấn vào ô nhỏ ở góc trái bên trên để mở rộng các tiện ích. Lúc này ta có bảng mã hoàn chỉnh của Blog đang dùng. Bạn hãy copy bảng mã này bằng cách. Đưa chuột vào bảng mã nhấn phím chuột phải rồi nhấn Ctrl+A để bôi đên toàn bộ. Rồi nhấn sao chép hoặc( Ctrl+C).
3-    Đêm nội dung vừa sao chép được dán vào Word. Bạn đánh số trang, và sẽ thấy File này dài khoảng 54 trang. Bây giờ bạn đi tìm đến nơi cần đưa vào đoạn mã mới để thực hiện yêu cầu của mình.
4-    Cách tìm vị trí nơi đưa đoạn mã mới vào :
Đoạn mã mới nằm dưới đoan mã có câu lệnh đầu tiên là :
                <script type='text/javascript'>
          Và kết thúc bởi đoạn mã sau :
                     <script type='text/javascript'>
                      window.setTimeout(function() {
    document.body.className =                               document.body.className.replace(&#39;loading&#39;, &#39;&#39;);
      }, 10);
                     </script>
                        <b:include data='blog' name='google-analytics'/>
                      </body>
 
Để tìm vị trí đoạn mã này bạn dùng chức năng Tìm kiếm của Word với mội dung cần tìm là câu lệnh đầu tiên.
                <script type='text/javascript'>
Kết quả bạn sẽ tìm ra được 5 kết quả. Bạn chọn mầu để đánh dấu những vị trí này. Vị trí chính xác là vị trí cuối cùng. Ở khoảng trang 47. Từ đây bạn tìm tiếp đến vị trí kết thúc của đoạn mã. Đó là chữ  </body>
Đây chính là vị trí bạn cần ghi nhớ để đưa đoạn mã mới vào.
5-    Cách đưa đoạn mã mới vào.
Bạn hãy copy lấy nội dung sau đây của đoạn mã:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("comment-holder");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[nct\].*?'.*?\[\/nct\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[youtube\].*?'.*?\[\/youtube\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[img\]/gi, "<div style='clear:both'></div><img style='float:left;margin:10px 0;border:1px solid #DDD;max-width:400px;background:#FFF;padding:4px' src='");
theText = theText.replace(/\[\/img\]/gi, "'/><div style='clear:both'></div>");
theText = theText.replace(/\[youtube\]http:\/\/youtu.be/gi, "<iframe width='490' height='276' src='http://www.youtube.com/embed");
theText = theText.replace(/\[youtube\]http:\/\/www.youtube.com\/watch\?v=/gi, "<iframe width='490' height='276' src='http://www.youtube.com/embed/");
theText = theText.replace(/&feature=/gi, "?rel=0' '");
theText = theText.replace(/\[\/youtube\]/gi, "?rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
theText = theText.replace(/\[nct\]http:\/\/www.nhaccuatui.com\/nghe\?L=/gi, "<div style='overflow:hidden'><embed style='margin-top:-250px;width:300px;height:400px' src='http://www.nhaccuatui.com/l/");
theText = theText.replace(/\[nct\]http:\/\/www.nhaccuatui.com\/nghe\?M=/gi, "<div style='overflow:hidden'><embed style='margin-top:-350px;width:300px;height:400px' src='http://www.nhaccuatui.com/m/");
theText = theText.replace(/\[\/nct\]/gi, "' quality='high' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'></embed></div>");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>
</b:if>
Và dán vào vị trí sau chữ  </body>
Mà bạn đã tìm thấy ở trên. Lúc này bạn đã có một bản mã HTML mới trong WORD. Bạn chỉ cần copy nó và thay vòa bảng mã cũ trong Blog của bạn là được.
6-    Đưa bản mã mới vào thay cho bảng mã cũ.
Sau khi bôi đen toàn bộ và copy bảng mã mới trong WORD bạn trở về Blog tại vị trí bảng mã HTML. Bạn bôi đen và nhấn phìm delete trên bàn phím để xóa hết nội dung cũ, rồi nhấn Ctrl+V để dán nội dung mới vào. Sau đó nhán LUU và nhấn Đóng để thoát khỏi bảng mã và về chế độ xem Blog .
7-    Blog của bạn sẽ hiện lên bình thường. Bạn thử kiểm tra xem lúc này com của bạn đã nhận được ảnh động chưa bằng cách sau.
Bạn vào chương trình Photobucket. Nếu bạn đã có ảnh động tải lên từ trước thì bạn chọn lấy một ảnh để copy mã, nếu chưa có ảnh động nào thì bạn hãy tải lên một ảnh mới. Khi đã có ảnh bạn nhấn vào các đường Link của ảnh và copy lấy IMG code của nó.
Có dạng như sau :
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/7dc1a8d25a7d678d7d6137707d2974ce.gif[/IMG]
Bạn dán nội dung này vào một Comment trong bài viết. Nếu ảnh động hiện lên là bạn đã tành công. Kết thúc công việc.

6 nhận xét:

 1. mình ơi mình làm được chưa để thử đây?
  Trả lời
  Trả lời
  1. Mình làm được rồi bạn à, cảm ơn bạn nhé
  2. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa4jRodZKg_liyAMqZkxWR6QkZ_RZHe7KJY5tMaNCMMLl_77A67w
   thử xem nào
  3. mình nhận không đấy

.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn