Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Xa mà gần

Dẫu mình xa nhưng vẫn rất gần
Vì hai đứa vẫn chung một lối
Vẫn trái tim hòa cùng một cội

Một tình yêu son sắt chung lòng.

.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn