Thảo Nhi mến tặng các bạn

Linh tinh
Flash đẹp: Thảo Nhi sưu tầm về bạn nào thích thì chép linh nhé


        http://i1085.photobucket.com/albums/j436/nhanvanblog/ANH%20CHON/00r70541qDu.gif
http://img90.imageshack.us/img90/6995/v181yu2.swf       Hoa Hồng trong Mưa 

http://img90.imageshack.us/img90/2870/coffee1ji9.swf     2 Cốc Trà Chanh 

http://img397.imageshack.us/img397/7079/movie1d871sd8.swf   Anh chị ngắm tầu trên biển
 

http://img122.imageshack.us/img122/4441/jun169xq0.swf     Tuyết rơi trên đường


http://img206.imageshack.us/img206/6820/jun167af3.swf       Tuyết rơi trong rừng

http://img122.imageshack.us/img122/3356/jun164go0.swf     Một anh chàng ngắm Tuyết

http://img507.imageshack.us/img507/7830/78461fk3.swf          Cây xanh Hoa đỏ

http://img208.imageshack.us/img208/2076/autumn91tz3.swf      Rừng Thu và chim 

http://blog.roodo.com/yuan1028/c408c4d6.swf           Một cốc Cà phê to

http://blog.roodo.com/yuan1028/25ba15dc.swf        Cô gái đọc sách bên hoa hồng

http://blog.roodo.com/yuan1028/ba7fc8d5.swf          Ám trà 

http://blog.roodo.com/yuan1028/c3d0509b.swf       Ngọn nến và Hoa đỏ ( Đẹp)

http://blog.roodo.com/yuan1028/9c28d6c7.swf       Đĩa Hoa đổi mầu hồng

http://blog.roodo.com/yuan1028/609c4f5a.swf         Đĩa hoa đổi mầu tím

http://blog.roodo.com/yuan1028/52d76c0d.swf       Hoa Hướng Dương Vàng

http://blog.roodo.com/yuan1028/b5b75efa.swf Cô gái viết thư bên song cửa

http://blog.roodo.com/yuan1028/8a10f8b3.swf        Ngắm hoàng hôn ven biển

http://blog.roodo.com/yuan1028/fc28ae8f.swf          Vỏ Sò ( Đẹp )

http://blog.roodo.com/yuan1028/6beb160d.swf     
  Trái tim trên Biển

http://blog.roodo.com/yuan1028/05337bb3.swf           Đĩa Dâu Tây

http://blog.roodo.com/yuan1028/8499debf.swf             Thành phố trên bờ biển

http://blog.roodo.com/yuan1028/a8c387fa.swf                   Hoa loa kèn mầu Tím

http://blog.roodo.com/yuan1028/4336a899.swf        Cây Đàn

http://blog.roodo.com/yuan1028/5eb731e6.swf       Cô Gái buồn, mầu đỏ

http://img530.imageshack.us/img530/2862/95936448.swf   Mở cửa ra đón nắng vào phòng

http://img530.imageshack.us/img530/4231/43010611.swf         Cái Cốc bên cửa sổ


http://img530.imageshack.us/img530/6504/47624500.swf       Cô Gái viết bên cửa sổ

http://img530.imageshack.us/img530/2308/83341690zz7.swf    Nến tim

http://img361.imageshack.us/img361/9177/57080187jv0.swf     Cây Nế Noel (đẹp)

http://img179.imageshack.us/img179/9161/crossa1771fc6.swf    Cô cậu bên Lan can ...

http://img381.imageshack.us/img381/7259/spring11qk3.swf     Suốii

http://img515.imageshack.us/img515/7834/bk33waves1eu2.swf      Sóng Biển

http://img515.imageshack.us/img515/3503/bk9pond1kg8.swf        Thuyền và Cò

http://honges1223.wo.to/sil%206-27a.swf  Suối đẹp tuyệt

http://img32.imageshack.us/img32/103/rud20344.swf      Hoa Đỏ và bong bóng
http://img11.imageshack.us/img11/4005/rud20346.swf     Cô gái trong vườn
http://img25.imageshack.us/img25/8741/rud20322.swf       Hoa Tím và bong bóng
http://img41.imageshack.us/img41/82/rud20329.swf        Lá vàng và bong bóng
http://img40.imageshack.us/img40/5656/rud20332.swf      Bàn tay và cành hoa
http://img244.imageshack.us/img244/8162/y2281cn4.swf   Hoa đồng nội và Bướm 

http://blog.roodo.com/yuan1028/0c834332.swf  Vở lật trang ảnh hoa 

http://blog.roodo.com/yuan1028/f43a693e.swf    Ngồi ghế trên thảm hoa  
http://blog.roodo.com/yuan1028/907aba09.swf    Chống cằm, nhắm mở mắt

http://blog.roodo.com/yuan1028/3ea4d5ba.swf    Hướng Dương mầu da cam ( đẹp )

http://blog.roodo.com/yuan1028/b5b75efa.swf    Cô gái viết thư bên song cửahttp://blog.roodo.com/yuan1028/580a54db.swf        Tách trà bên cửa sổhttp://blog.roodo.com/yuan1028/bcfbfa4c.swf     cô gái viết thư bên song cửa


http://blog.roodo.com/yuan1028/b6057be5.swf     Ngả đầu vào nhau
5.http://img362.imageshack.us/img362/1945/y2561jj8.swf
6.http://img301.imageshack.us/img301/7678/ch1iz7.swf
7. http://img515.imageshack.us/img515/3750/0805121yv3.swf
8.http://img440.imageshack.us/img440/9162/kk251vw7.swf
9.http://img180.imageshack.us/img180/2763/kk361cn8.swf
10.http://img67.imageshack.us/img67/9255/aee481uu9.swf
11.http://img379.imageshack.us/img379/9526/jadl1003100swi1xv5.swf
12.http://img295.imageshack.us/img295/9264/y1491ek4.swf
13.http://img516.imageshack.us/img516/5084/aee271wp3.swf
14.http://img516.imageshack.us/img516/7865/aee281gn3.swf
15.http://img182.imageshack.us/img182/4900/aee391oo3.swf
16.http://img355.imageshack.us/img355/2522/aee661dx4.swf
17.http://img410.imageshack.us/img410/91/aee751qt6.swf
18.http://img516.imageshack.us/img516/6114/aee731te8.swf
19. http://img516.imageshack.us/img516/4827/aee701yy0.swf

20.http://img516.imageshack.us/img516/5806/aee1001io6.swf
21.http://img516.imageshack.us/img516/7384/aee871ci6.swf
22.http://img516.imageshack.us/img516/7502/aee952kw6.swf 
1.http://img8.imageshack.us/img8/4382/iloveyoudw9.swf
2.
http://img8.imageshack.us/img8/6177/92972118py6.swf
3.
http://img8.imageshack.us/img8/2179/iloveyounz2.swf
4.
http://img8.imageshack.us/img8/4789/82652944si1.swf
5.
http://img8.imageshack.us/img8/9190/20494360nr7.swf
6.
http://img8.imageshack.us/img8/5416/50505655rb7.swf
7.
http://img8.imageshack.us/img8/5897/22701944hy2.swf
8.
http://img8.imageshack.us/img8/4038/37747776mj1.swf
9.
http://img8.imageshack.us/img8/9814/78993598zs5.swf
10.
http://img8.imageshack.us/img8/7084/24941786lh1.swf
11.
http://img8.imageshack.us/img8/4639/45817600bi2.swf
12.
http://img8.imageshack.us/img8/7603/88962057ys4.swf
13.
http://img8.imageshack.us/img8/8232/27093106dv2.swf
14.http://img8.imageshack.us/img8/1014/72891941zq9.swf
15.
http://img8.imageshack.us/img8/2109/74737730uq1.swf
16.http://img8.imageshack.us/img8/8280/59868047kd5.swf
17.
http://img8.imageshack.us/img8/3782/39418935ix2.swf
18.
http://img8.imageshack.us/img8/2144/lovedv8.swf

http://blog.roodo.com/ok5348/b3352422.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T268.swf
http://ak.scr.imgfarm.com/3dan/md/a_mfc_hummingbird_border.swf

http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/e9.swfFlash đồng hồ


http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/1.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/2.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/3.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/4.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/5.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/6.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/7.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/8.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/9.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/10.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/11.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/12.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/13.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/14.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/15.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/16.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/17.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/18.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/19.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/20.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/21.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/22.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/23.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/24.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/25.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/26.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/27.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/28.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/29.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/30.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/31.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/32.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/33.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/34.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/35.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/36.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/37.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/38.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/39.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/40.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/41.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/42.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/43.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/44.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/45.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/46.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/47.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/48.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/49.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/50.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/51.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/52.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/53.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/54.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/55.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/56.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/57.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/58.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/59.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/60.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/61.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/62.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/63.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/64.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/65.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/66.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/67.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/68.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/69.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/70.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/71.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/72.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/73.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/74.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/75.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/76.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/77.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/78.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/79.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/80.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/81.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/82.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/83.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/84.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/85.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/86.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/87.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/88.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/89.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/90.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/91.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/92.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/93.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/94.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/95.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/96.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/97.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/98.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/99.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/100.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/101.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/102.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/103.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/104.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/105.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/106.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/107.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/108.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/109.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/110.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/111.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/112.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/113.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/114.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/115.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/116.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/117.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/118.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/119.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/120.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/121.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/122.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/123.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/124.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/125.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/126.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/127.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/128.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/129.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/130.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/131.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/132.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/133.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/134.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/135.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/136.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/137.swf
http://blogtiengviet.net/media/usersl/lobar/Flash/Clock/138.swfChèn code vào blogger
Bước đầu bạn chọn theme có sẵn mà bạn ưa thích

1- Bạn vào (thiết kế) >>>> tiếp theo bạn vào (mẫu)
chọn cho mình 1 cái theme mà bạn thích (cách chọn như bên yahoo)

2- Khi có theme ưng ý đã được chọn bạn vào lại (thiết kế ) >>>> (bố cục) kéo thả những (tiêu đề) (tiện ích) rồi tiếp đó chỉnh đốn xắp xếp vào vị trí nào mà bạn thấy thích theo thứ tự nhé .


3- chèn code .(vào thiết kế ) >>> (bố cục) bạn thích để hình mà bạn muốn chèn vào


hai bên hông hoặc bên dưới bài viết tùy theo sở thích của mỗi người


Bạn tìm tới chỗ (thêm tiện ích) ở 3 vị trí (bên trái) - (ở giữa ).(và bên phải )


bạn thích vị trí nào thì tích vô đó (thêm tiện ích) nó sẽ ra 1 bảng khác

rồi lưu lại là xong 

Phần quan trọng nhất ở đây để bạn vọc là : (HTML/Javascript)

khi tích vô dấu cộng nó ra 1 bảng khác 


Chỗ ô tiêu đề bạn thích ghi gì cũng được cho dễ nhận thấy nó trong blog còn kg thì chấm vô đó một đấu chấm cũng được

phần bên dưới (nội dung) bạn thả code hình (flash) hoặc (GIF)


Đây là code flash :
<embed allowscriptaccess="never"  type="application/x-shockwave-flash" src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=%20Thay link hình vô đây" wmode="transparent" width="290" height="280"&gt;&lt;/embed>

còn đây là code hình GIF nhé :
center&gt;&lt;img src="Thay link hình vô đây?t=1334471305" /&gt;&lt;center&gt;&lt;center

Bạn thay link hình vào chỗ chữ đỏ nhé bỏ vào nội dung kg hạn chế còn phần chỉnh sửa khác bạn nào có nhu cầu mình chia sẻ sau nhé

Chúc các bạn thành công !.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn