Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Lời Phật dạy
Khi có người chửi ta :

Mà ta tức có nghĩa là ta đã thua người, vì mục đích của người là làm cho ta tức.Khi có người chửi ta :
Mà ta chửi lại người có nghĩa là ta cũng hồ đồ như người.Khi có người chửi ta :
Ta sẽ cười có nghĩa là ta đã thắng người, vì ta đã làm cho người không đạt được mục đích.


(Nghe theo lời phật dạy ta sẽ không bao giờ giận hờn ai, luôn luôn vui vẻ lạc quan, yêu đời).
.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn