Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

ĐỪNG

Đừng mang cho ai đó hơi ấm rồi sau đó bỏ đi
Đừng mang cho ai đó niềm tin rồi sau đó lừa dối

Đừng mang cho ai đó hi vọng rồi sau đó đập tan
Đừng nói yêu ai đó rồi sau đó nói chỉ là ngộ nhận
Đừng hứa mãi suốt đời bên ai  rồi sau đó tay trong tay với người khác


.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn