Thảo Nhi mến tặng các bạn

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Là Yêu
Là....Yêu

Yêu ..là giận là hờn là trách móc
Là chia tay - là nhung nhớ - muộn phiền
Là những ngày dài chờ đơị triền miên
Là những câu hỏỉ - trả lời ..vô nghĩa

Yêu - là chuổỉ ngày nghĩ quanh - nghĩ quẫn?
Là những nghi ngờ - là những suy ...tư
Là ..lúc này anh ấy ở đâu ( ? )
Có nhớ ai không? ...có ai bên cạnh !

Là sẽ bỏ đi không lời từ giã
Rôì lẳng lặng. trở về ..không nóí tạị sao
Vì ...đi mà không bỏ được nhau
Đành trở lại tiếp tục vì nhau ...đau khổ

Yêu là có nhiều câu muốn hỏi
Chuyện muốn nghe - nhưng không nói nên lờì
Để trong lòng ấm ức dỗỉ hờn
Rôì trút giận vào những điều vô cớ

Yêu - dù chàng có nóí thương - nóí nhớ
Vẫn không tin - vẫn hỏỉ - có thật không ?
Vẫn nghi ngờ ...anh ấy có ai không
Còn thương ai nữa mà mình không biết

Yêu - là xa - thì nhớ da nhớ diết
Nhưng khi gần ..lại mãỉ miết giận hờn
Vòng tay ôm ..vẫy vùng ..không chịu
Để  khi xa ...nhớ quá ...hương tình nồng ...


     sưu tầm

.

Thảo Nhi chân thành cảm ơn